Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Izolační systém FERMACELL

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Pokládání podlahové voštiny FERMACELL

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Použití voštinového zásypu FERMACELL

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Srovnání voštinového zásypu FERMACELL

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Pokládání podlahových prvků FERMACELL

Montáž podlah - podlahová voština


Pokládání

Podlahová voština FERMACELL se podkládá celoplošně na nosnou část stropu. Díky postrannímu přečnívajícímu papírovému pásku je zajištěno podélné a příčné překrytí. Přířez se provádí kobercovým nožem.

Použití voštinového zásypu

Voštiny se vyplňují voštinovým zásypem FERMACELL. S plněním začněte ode dveří a pokračujte opatrně přes vyplněné voštiny. Voštinový zásyp FERMACELL zarovnejte pomocí pravítka s hranou voštin, tak aby vznikl rovný podklad pro pokládání podlahových prvků FERMACELL.

Zhutnění

Ke zhutnění 60 mm vysokého voštinového zásypu použijte elektrické vrtací kladivo s vypnutou funkcí vrtání. Vibracemi se struktura voštinového zásypu zhutní.

Podlahové prvky FERMACELL

Na voštinový zásyp FERMACELL by se měly z důvodů izolace kročejového hluku pokládat podlahové prvky FERMACELL 2 E 31 s 10 mm dřevovláknitou deskou nebo podlahové prvky FERMACELL 2 E 32 s 10 mm minerální izolací.

Upozornění

• Pro zajištění optimální zvukové izolace musí podlahová voština FERMACELL doléhat přímo na nosnou část stropu.
• Rozvody mohou být do šířky max. 10 cm zaříznuty a zasypány do podlahové voštiny FERMACELL (změna akustických a požárních vlastností).
• Pokud při sanaci starých dřevěných trámových stropů bude nutné výškové dorovnání, můžete použít podlahové voštiny s přesypáním voštinového zásypu max. 3 mm.
• Není-li toto výškové dorovnání dostatečné, je nutné další výškové vyrovnání nad podlahovou voštinou FERMACELL provést pomocí vyrovnávacího podsypu FERMACELL

Dodatečné izolační materiály

FERMACELL připravil přehled doporučovaných izolačních materiálů., které lze kombinovat s 25 mm podlahovými prvky 2 E 22, prvky Powerpanel TE jakož i s prvky Powerpanel SE. Přehled doporučených izolací nejdete na www.fermacell.cz v sekci ke stažení. Pro pokládku izolačních desek je nutný rovný a nosný podklad. Na dřevěných trámových stropech se z izolačně technických důvodů nedoporučuje použití desek z pěnového polystyrenu. Pro takové stropy jsou vhodnější dřevovláknité desky nebo desky s minerální izolací.