Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Míchání v míchačce na beton

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Přidá se 8 až 10 litrů vody na pytel

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Podsyp má konzi-
stenci jako vlhká zemina

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Položí se a vyrovná se první vrstva podsypu

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Druhá vrstva se nasype na stejné úrovni jako první

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Čekání na zavadnutí násypů (cca. 20 minut

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL

Nasypaná hmota se v prostoru mezi násypy rovně stáhne

Pracovní postup při pokládání podlah FERMACELL
 

Montáž podlah - rychlotuhnoucí podsyp


Zpracování

Nejprve zjistěte hotovou výšku suché podlahy a pomocí nivelačního přístroje nebo vodováhy ji naneste na obvodové stěny. Dobrou pomůckou je průběžná výška na okolních stěnách, umístěná přesně 1 m nad konečnou výškou podlahy. Podklad musí být nosný, čistý, suchý bez oddělitelných materiálů. Pro dosažení nutné přilnavosti je nutno zpenetrovat podklad, např. Hloubkovou penetrací FERMACELL. Separační vrstva jako např. podkladová tkanina FERMACELL nebo PE folie není nutná. Následně se dle požadavků upevní okrajová izolační páska. Okrajová izolační páska musí skladbu podlahy (vč. podlahové krytiny!) dokonale oddělit od obvodových stěn.

Mísení

Na celý pytel přidáme cca. 8-10 l vody a řádně promícháme, až se vytvoří homogenní směs. Vhodné míchací přístroje: ruční míchačka, mazaninové čerpadlo, samospádová a kontinuální míchačka (viz datový list Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL).

Zpracování

Na jedné straně stěny se provede asi 20 cm široký násyp v potřebné konečné výšce. Na něj se umístí jedna ze soupravy stahovacích latí FERMACELL. Pak se provede na vzdálenost délky latě druhý násyp paralelně k prvnímu a vyrovná se. Po krátkém zavadnutí se rozprostře rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL mezi násypy. Podsyp je možno stáhnout na zaschlých násypech stahovací latí na přesnou výšku. Nerovnosti se snadno upraví pomocí hladítka. Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL je po cca. 6 hodinách pochůzný a po 24 hodinách (při 20°C a max. 65% rel. vlhkosti vzduchu) připraven k pokládce dalších vrstev. Nářadí a mísicí zařízení se po práci snadno omyjí vodou. Hotový povrch chraňte během tuhnutí proti průvanu!

Upozornění:

• dodržujte minimální výšku 40 mm, výšky podsypů od 40 mm do 2000 mm v jednotlivých vrstvách do 500 mm
• Trámy, ocelové nosníky atd. je možno zarovnat až k horní hraně (viz detaily), pro zabránění kondenzace vody dodržujte obecné instalatérské předpisy.
• Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL není žádnou konečnou pochůzí vrstvou. Podlahoviny není možno pokládat přímo na podsyp.
• dodatečné jemné vyrovnání vyrovnávacím podsypem FERMACELL je možné.