Podlahy FERMACELL - popis systému


Podlahy FERMACELL - popis systému

S podlahovými prvky FERMACELL můžete vytvářet racionálním způsobem podlahy nejvyšší kvality. Vzhledem k oblastem použití jsou srovnatelné s běžnými, masivními podlahovými systémy a vykazují výhody nízké hmotnosti a zároveň suché a rychlé výstavby (bez časové ztráty oproti litým procesům). Podlahové prvky FERMACELL sestávají ze dvou vzájemně slepených sádrovláknitých desek FERMACELL o tloušťce 10 nebo 12,5 mm. Obě desky jsou vůči sobě posunuté, tím vzniká 50 mm široká stupňovitá polodrážka. Rozměry prvků jsou 1500 x 500 mm (0,75 m² plochy).

Podlahové prvky FERMACELL jsou nabízeny bez kašírování nebo s různým kašírováním izolačními materiály. Pokládání je plovoucí ve "vlečné vazbě".

Praktická výhoda:

Podlahové prvky jsou po vytvrzení lepidla okamžitě pochůzné. Následující práce, jako je pokládání podlahy, může začít ihned.


Vhodný podlahový prvek

Při výběru vhodného typu podlahového prvku FERMACELL jsou rozhodující následující podmínky a požadavky:


  • Druh a vlastnosti stropní konstrukce a možné vyrovnání např. nerovnosti.
  • Plánovaný rozsah aplikace.
  • Požadavky na hlukovou izolaci (vzduchová a kročejová neprůzvučnost).
  • Požadavky na požární ochranu.
  • Požadavky na tepelnou izolaci s možným použitím další izolace.
  • Požadavky na ochranu proti vlhkosti (v domácích koupelnách a místnostech s vlhkostí musejí být podlahy a obklady vhodné pro danou vlhkost).
  • Možná výška konstrukce
  • Optické požadavky, povrch hotové podlahy, integrace vhodného systému podlahového vytápění.

Prospekt Podlahové systémy FERMACELL - Větší komfort bydlení.

V tomto materiálu naleznete přehledný popis možností, oblastí použití, vlastností a výhod podlahových systémů FERMACELL, vč. popisu a základních údajů o jednotlivých produktech.

Přehled všech dostupných PDF materiálů k tématice podlah - prospektů, návodů na zpracování, podkladů pro projektování atd. naleznete na www.fermacell.cz