Pracovní postup Vyrovnávací podsyp FERMACELL

Upevnění krajních izolačních pásek

Pracovní postup Vyrovnávací podsyp FERMACELL

Vytvoření násypu


Pracovní postup Vyrovnávací podsyp FERMACELL

Použití vyrovn. podsypu FERMACELL

Pracovní postup Vyrovnávací podsyp FERMACELL

Ochrana proti pošlapání


Pracovní postup Vyrovnávací podsyp FERMACELL

 

Montáž podlah - vyrovnávací podsyp FERMACELL


Vyrovnávací podsyp FERMACELL je speciální sušený, minerální porobetonový granulát, jehož zvláštní fyzikální vlastnosti umožňují mnohostranné použití. Ekonomicky tak lze vytvářet efektivní konstrukce se zvukovou a tepelnou izolací a protipožární ochranou. Díky hrubému povrchu granulátu se materiál spojí a zajistí tak vysokou pevnost. Podsyp je na minerální bázi bez dalších pojiv, proto je zde nutné zohlednit jeho 5% zhutnění.

Oblasti použití

Vyrovnávací podsyp FERMACELL se používá pro vyrovnání nerovnosti podlah ve starých budovách i v novostavbách. Díky nízké hmotnosti je použití výhodné ve spojení s lehkými stropy (dřevěné stropy) při zohlednění statických aspektů. Při odpovídajících statických podmínkách lze použít vyrovnávací podsyp FERMACELL také jako zvukovou izolaci ve stropech z dřevěných trámů.

Příprava

Při použití na dřevěných trámových stropech je nutno zamezit propadání podsypu děrami, trhlinami nebo štěrbinami podkladovou tkaninou FERMACELL. Při použití PE-folie jako ochrany proti propadání podsypu je nutno zohlednit stavebně fyzikální vlastnosti.

Zpracování

Nejprve zjistěte hotovou výšku suché podlahy a pomocí nivelačního přístroje nebo vodováhy ji naneste na obvodové stěny. Dobrou pomůckou je průběžná výška na okolních stěnách, umístěná přesně 1 m nad konečnou výškou podlahy. Pak upevněte okrajové izolační pásky.

Vytvoření násypu

U jedné stěny vysypte cca 200 mm široký násyp z vyrovnávacího podsypu FERMACELL. Podkladová lišta ze sady stahovacích latí se vyrovná pomocí integrované libely. Na druhém násypu se vyrovná paralelně druhá podkladová lišta ve vzdálenosti délky stahovací latě.

Vyrovnávací podsyp

Vyrovnávací podsyp FERMACELL se nasype mezi násypy a pomocí stahovacích latí FERMACELL stáhne na přesnou výšku. Pak můžete začít s pokládkou podlahových prvků FERMACELL nebo dalších vrstev. Hutnění podsypu není potřeba. Vyrovnávací podsyp FERMACELL je možno aplikovat v oblasti použití 1 (prostory a podlahy v obytných domech, hotelové pokoje včetně koupelen) do výšky až 100 mm. Protože se jedná o podsyp na minerální bázi bez dalších pojiv, je nutno počítat se zhutněním cca. 5%. U vyšších oblastí zatížení se používají výšky podsypu > 60 mm.

Upozornění

• Alternativně k sadě stahovacích latí FERMACELL můžete použít vodítka z rovných dřevěných hranolů nebo čtyřhranných profilů (cca 50 x 50 mm).
• Stahovací lať musí mít na krajích výřez.
• K vyrovnání použijte vodováhu.
• Dřevěné hranoly nesmí zůstat ve vyrovnávacím podsypu.
• Rozvody musí být přesypány podsypem min. 10 mm.
• Pro zabránění kondenzace vody dodržujte obecné instalatérské předpisy.
• Pokud instalujete podlahové vytápěcí systémy nebo izolační desky z minerálních vláken na vyrovnávací podsyp FERMACELL, je nutné použít 10 mm sádrovláknitou desku mezi vyrovnávací podsyp a systém podlahového vytápění resp. izolační desku z minerálních vláken.